Obecné podmínky použití pravidel RocketLeague

Pravidla se během sezóny mohou měnit, tak je prosím sledujte pravidelně.

Esport Student Association si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z dále uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla”).

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě.

Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

Pravidla pro herní titul Rocket League – letní semestr 2023/2024

– Účastí v turnaji souhlasíte s tím, že vaše jméno, přezdívka, název týmu a loga mohou být a budou použity v redakčních a/nebo komerčních kampaních vytvořených společností Esportovní studentská asociace z.s. nebo pod značkou ESA/3E:Akademické mistrovství.

– Esportovní studentská asociace z.s. bude zpracovávat osobní údaje hráčů, kteří se zúčastní turnaje, v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a Zásadami ochrany osobních údajů.

Harmonogram turnaje

– Zahájení zimního semestru 3E:AM a ukončení registrací: 27.10.

– Rozlosování skupin a začátek semestru: 29.10.

– Skupinová fáze: 30.10. – 27.11.

– Čtvrtfinále: 27.11. – 11.12.

– Odehrání semifinále, grand-finále a hry o třetí místo: 16.12.2023

– Turnaj probíhá v rámci platformy BattleFy: https://battlefy.com/esport-student-association/3eam-winter-202324/652864b8afff6a151dae08b3/info?infoTab=details

– Turnaj se hraje 3v3 – je možné mít tým 3+1 (náhradník)

– Skupinová fáze: Round robin (každý s každým) – BO5

– Bodování zápasů skupinové fáze: Výhra = 3 body; Prohra = 0 bodů

– Do PLAY-OFF postupují TOP3 z každé skupiny; TOP1 přímo do semifinále

– PLAY-OFF: Double elimination – kompletně BO7

– Podrobnosti budou doplněny po zahájení turnaje, jelikož striktně závisí na počtu účastnících se týmů

– Hráči v rámci jednoho týmu musí být aktivními studenty jedné české univerzity. Hráči v týmu však mohou být z různých fakult dané univerzity.

– Hráči nesmějí hrát s použitím externích aplikací, skriptů či hardwaru, který by narušoval hru.

– Každý hráč musí používat pouze jeden hlavní účet po celou dobu turnaje.

– Soupiska týmu musí být striktně dodržena po celou dobu turnaje, s výjimkou využití případného náhradníka.

– Hráč se nemůže zaregistrovat nebo hrát za 2 různé týmy.

– Náhradník (host) nesmí být součástí soupisky jiného týmu, a to ani v případě, že tento tým již v předchozím kole ligy neuspěl.

– Turnaje se může zúčastnit každý hráč, ať už amatérský, poloprofesionální nebo profesionální.

– Vyhledejte vašeho soupeře na základě turnajové platformy BattleFy, případně kontaktu v příslušné Discord místnosti, a navzájem se přidejte.

– Po úspěšném vyhledání soupeře je třeba nastavit vlastní herní relaci (Custom game) dle příslušného formátu stanovenými pravidly turnaje.

– Hru se svými soupeři spouštíte po vzájemné dohodě.

– Každý tým má před začátkem hry 15minutovou rezervu pro případ, že se objeví závada nebo jiné rušivé vlivy, které zabrání zahájení hry. Uvedené informace a skutečnosti budou případně dále konzultovány s administrátorem turnaje.

– Během zápasu nesmí hráči definitivně odejít ze zápasu. Porušení pravidla je trestáno kontumační výhrou celé série ve prospěch soupeře.

– Po odehrání zápasu je třeba výsledek nahlásit v příslušné Discord místnosti administrátorovi turnaje, a to ve stanoveném formátu (nejčastěji pomocí screenshotu jednotlivých částí série) včetně výsledku série. Případně jej sami zadají na herní platformu BattleFy.

– Všichni kapitáni jsou povinni být aktivní na oficiálním Discord serveru 3E: Akademického mistrovství.

– Po skončení registrací a tedy zahájení semestru budete na platformě Battlefy rozlosování do skupin.

– Pro úspěšný postup turnajem je nutné dodržovat již dopředu stanovený harmonogram turnaje.

– Časy na odehrání si domluvíte individuálně mezi sebou a musíte je odehrát v daném rozmezí.

– Zápasy mohou být odloženy / přeloženy po dohodě s administrátorem ligy.

– Nelze-li se se soupeřem domluvit na vzájemném zápase, administrátor ligy stanoví fixní datum a čas zápasu.

– Nedostavení se na zápas po předchozí domluvě vyústí v kontumaci zápasu ve prospěch týmu, který byl na tento zápas připraven.

– Pro potvrzení kontumace musí hráč protestujícího týmu napsat soukromou zprávu administrátorovi turnaje.

– Jakmile má tým stejný počet bodů jako druhý tým, rozhoduje skóre.

– Jakmile je skóre také stejné, je rozhodnuto o jejich vzájemném zápase.

– Discord kontakt na současného administrátora turnaje: tvorcz.

– Administrátor může kdykoliv změnit obsah pravidel, aby podpořil fair play.

– Jakékoli rozhodnutí učiněné týmem administrátorů během turnaje může nahradit soubor pravidel a bude konečným rozhodnutím.

– Neznalost pravidel nebude administrátory omlouvána.

– Komunikace s administrátorem probíhá prostřednictvím v rámci komunikačního Discord serveru 3E: Akademického mistrovství, případně prostřednictvím soukromých zpráv.

– Každý hráč a týmy jsou povinni dbát na dobré jméno turnaje a dodržovat tato pravidla, právní předpisy, obecné zásady etiky, slušného chování a fair-play.

– Každý hráč a týmy jsou povinni vyvarovat se jakýchkoli nevhodných aktivit, které by mohly poškodit pověst turnaje nebo jeho partnerů.

– Hráči a týmy jsou povinni vyvarovat se jakékoli veřejné komunikace a projevů, které by mohly poškodit pověst turnaje nebo jej prezentovat v negativním světle v očích veřejnosti.

– Hráči a týmy jsou povinni brát turnaj a jednotlivé zápasy vážně a vynaložit veškeré úsilí, aby v každém zápase dosáhli co nejlepšího výsledku a umístění. Předčasné opuštění zápasu, úmyslné vzdávání se nebo vzdávání zápasů ve prospěch soupeřů je přísně zakázáno.

– Záměrné zdržování, narušování ligy a zápasů nebo porušování těchto pravidel je přísně zakázáno. Používání vulgarismů, urážek nebo jakéhokoli rasismu se trestá vyloučením z turnaje a zákazem účasti, tzv. banem.

– Odpovědnost za chování hráčů nese nejen hráč, ale také tým, jehož je hráč členem.