Obecné podmínky použití pravidel League of Legends 

Pravidla se během sezóny mohou měnit, tak je prosím sledujte pravidelně.

Esport Student Association si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z uvedených pravidel, a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla”).

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakožto i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě.

Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

1.1. Způsobilost univerzity

1.1.1. Jakákoliv univerzita či vysoká škola v České republice uznaná
dle MŠMT se může zúčastnit 3E Ligy.
[Dostupné z: http://www.msmt.cz]

1.1.2. Studenti, kteří navštěvují studijní obor dělený na dvě a více
škol si mohou vybrat, jakou z univerzit budou zastupovat.

1.2. Způsobilost hráče

1.2.1. Pro účast v univerzitní 3E Lize musí hráč splnit alespoň jednu z
podmínek během akademického roku v němž se liga odehrává:
1.2.2. Být student bakalářského, magisterského nebo doktorského
studia, a to v následujících možnostech:

1.2.2.1. Být student prezenčního studia jakékoliv univerzity dle
seznamu uvedeném v oddíle 1.1.1.
1.2.2.2. Být student distančního studia jakékoliv univerzity dle
seznamu uvedeném v oddíle 1.1.1.
1.2.2.3. Být studen kombinovaného studia jakékoliv univerzity
dle seznamu uvedeném v oddíle 1.1.1

1.2.3. Nickname hráče nesmí být nenávistný, pomlouvačný nebo
sprostý, a to přímo nebo jen v náznaku.

1.3. Požadavky na týmy
1.3.1. Všichni členové týmu musí být ze stejné univerzity, kterou
budou po celé trvání semestru reprezentovat v 3E Lize.
1.3.2. Každý tým musí mít svého kapitána, který bude primárně
sloužit pro komunikaci s adminy 3E Ligy a s ostatními kapitány týmů
3E Ligy. Pokud nebude kapitán přítomen v některém ze zápasů, bude
nahrazen členem týmu zvoleném kapitánem.
1.3.3. Počet členů v týmu je 5. Může být registrován i
jeden náhradník pro případné zastoupení členů stálých ze stejné
univerzity.
1.3.4. Hráč může být po celou dobu trvání semestrální ligy
zaregistrován pouze pod jedním týmem, a tudíž nemůže přejít do
jiného týmu.
1.3.5. V případě odstupu hráče z jakéhokoliv důvodu je povinností
týmu si najít náhradního hráče ze stejné univerzity a tuto skutečnost
nahlásit adminům 3E Ligy.
1.3.6. Název týmu musí být eticky a morálně únosný, nevulgární a
nesmí poškozovat dobré jméno univerzity a 3E Ligy.
1.3.7. Tým může kdykoliv během sezóny požádat o změnu jména.
Tato skutečnost je dostupná pouze jednou za sezónu a je nutno
kontaktovat adminy 3E Ligy.
1.3.8. ESA, z.s. si vyhrazuje právo na zásah do podoby
registrovaných týmů v případě nesplnění výše zmíněných požadavků.
1.3.9. Tým musí být zaregistrován ve formátu „název týmu“ mezera
„[zkratka univerzity]“. Příklad takového názvu je „ESA [VUT]“ nebo
„Vepřoví ve křoví [VŠB]“. Takový název týmu musí být zaregistrován
i v battlefy, ve kterém se turnaj odehrává.

1.4. Náhradníci

1.4.1. Náhradník hráče

1.4.1.1. Každý tým má možnost zaregistrovat jednoho
náhradníka ze stejné univerzity, který odehraje zápas, a to dle
následujících podmínek:

1.4.1.1.1. Povolení náhradníka probíhá po domluvě a
schválení adminy 3E Ligy

1.4.1.2. Ve výjimečných případech je možné využít externího
náhradníka mimo univerzitu po pečlivém zvážení adminy 3E
Ligy a dle podmínek uvedených v oddíle 1.4.1.1

2.1. Nastavení hry a výběr šampionů

Týmy musí během výměny championů dokončit všechny výměny šampionů
20 sekund před hrou, jinak bude nutné znova vytvořit lobby pro případ, že
by soupeřící týmy potřebovaly upravit runy.


2.1.1. Všechny hry musí být odehrány na serveru Severní a východní
Evropa

2.1.2. Hráč musí odehrát zápas na účtu, který použil při registraci do
3E Ligy

2.1.3. Tým v horní části bracketu (nebo na levé straně battle.fy) Bude hrát
na modré straně první hru. Tým ve spodní části bracketu
(nebo na pravé straně battle.fy) bude hrát na červené straně první hru.

2.1.4. Pro každou hru bude poskytnut unikátní Tournament code přes
server Battlefy.com, který využijí všichni hráči na připojení do hry.
Pokud není z jakéhokoliv důvodu Tournament code k dispozici, hráči
mají možnost odehrát zápas přes custom game a poté nahlásit výsledky
adminům 3E Ligy, a to s následujícími podmínkami:

2.1.4.1. Herní mód tournament draft
2.1.4.2. Mapa Vyvolávačův žleb
2.1.4.3. 5 hráčů v týmu
2.1.4.4. Spectatoři jsou povoleni

2.1.5. Lobby leader startuje hru poté, co jsou oba týmy přítomny v
lobby v plném počtu a potvrdí, že jsou připraveni hrát.

2.1.6. Noví šampioni se v 3E Lize mohou hrát až týden po jejich
zpřístupnění ve hře, a to se týká i výrazných reworků šampionů.

2.1.7. Placeholdeři jsou povoleni, a to pod následujícími podmínkami:

2.1.7.1. Tým, který použije placeholdera musí informovat
kteréhokoliv z hráčů protějšího týmu formou zprávy předtím,
než je šampión uzamčen. Ve zprávě musí být uvedeno, koho
placeholder reprezentuje.

2.1.7.2. Po ukončení Champion selectu kterýkoliv z hráčů
opustí Lobby a hráči si zvolí šampiony stejně jako v
předchozím Lobby s tím, že namísto placeholdera již bude
zvolen šampion, kterého placeholder reprezentoval.

2.2. Pauzy a rematche

2.2.1. O důvodu pauzy musí být vždy protější tým informován
formou ingame chatu. Pauzy jsou povoleny jen ze závažných důvodů.

2.2.2. Pokud kterémukoliv hráči z jakéhokoliv důvodu spadne hra, má
tým nárok na pauzu maximálně 10 minut, ve které se buď hráč dostaví
nebo se v případě souhlasu obou týmů provede remake hry s náhradníkem. V tomto případě zůstávají
stejné picky, summoner spelly a stejné runy.

2.2.3. Před zrušením pauzy musí oba týmy potvrdit svou přítomnost
pomocí ingame chatu.

2.2.4. Týmy se mohou domluvit na remake v jakémkoliv případě. Je povinností
obeznámit o tom administrátora ligy.

2.2.4.1. Remake musí být hrána se stejnými šampióny, bany,
summoner spelly a stejnými runami.

2.3. Zpoždění a vynechání zápasu

2.3.1. Týmy mají povinnost se po domluvě na zápas dostavit včas.
2.3.2. Pokud se tým nedostaví do 20 minut a řešení neproběhne
formou domluvy, obdrží protější tým kontumační výhru.

2.4. Hlášení výsledků
2.4.1. Výsledky se aktualizují a zapisují automaticky pomocí serveru
Battlefy.com. Všechny výsledky budou zobrazeny na stránkách
www.esportsa.cz
2.4.2. K výsledkům se více než doporučuje přikládat screenshoty
dokončených her

2.5. Streamování zápasů

2.5.1. ESA si vyhrazují právo streamovat a komentovat kteroukoliv
hru 3E Ligy.
2.5.2. ESA admin tým a kdokoliv jím pověřený si vyhrazuje právo
být pozván do hry na pozici spectatora a sledovat či komentovat celý
zápas.

2.5.3. Pokud je zápas streamovaný zástupci ESA nebo vybranými
partnery, hráči se musí v lobby seřadit podle pozic a to následovně:
Top, Jungle, Mid, ADC, Support.

3.1. Sportovní chování

3.1.1. Od týmů se očekává, že budou hrát jak nejlépe umí v průběhu
celé 3E Ligy a to v rámci dobrého sportovního chování a fair-play.

3.2. Prohřešky

3.2.1. Následující akce jsou považovány za nedovolené chování a
budou předmětem přísných postihů dle uvážení adminů 3E Ligy

3.2.1.1. Jakékoliv modifikace klienta League of Legends nebo
samotné hry League of Legends, a to kterýmkoliv hráčem v
týmu.
3.2.1.2. Půjčení účtu jiné osobě pod záminkou ovlivnění
výsledku zápasu zápasu je přísně zakázáno. Takový účastník
bude posléze nahlášen Riot Games.
3.2.1.3. Úmyslné zdržování zápasu bez udání důvodu

3.2.2. Následující akce jsou považovány za nedodržení sportovního
chování, unfair-play a budou předmětem postihů dle uvážení adminů
3E Ligy

3.2.2.1. Nadávání a urážení kteréhokoliv hráče nebo týmu, a to
kdykoliv a kdekoliv v průběhu semestrální 3E Ligy.
3.2.2.2. Používání rasových nadávek a slov s rasovými
podtexty.
3.2.2.3. Jakákoliv forma win-trading, match fixing a ringing je přísně
zakázána. Pod trestem BANu hráče/týmu minimálně na semestr ligy.

3.3. Tresty

3.3.1. Jakýkoliv hráč, který porušil pravidla nebo je u něj shledáno
podezření z přestupku bude bez upozornění předmětem trestu. Výše
trestu závisí na uvážení adminů 3E Ligy.
3.3.2. Jakákoliv skutečnost porušení pravidel musí být neprodleně
ohlášena adminům 3E Ligy, a to nejlépe formou záznamu nebo
screenshotu.
3.3.3. Po potvrzení prohřešku kteréhokoliv člena týmu můžou admini
3E Ligy bez omezení vynést následující sankce:

3.3.3.1. Ztráta banu

3.3.3.2. Varování

3.3.3.3. Kontumační prohra

3.3.3.4. Dočasné postavení hráče mimo 3E Ligu

3.3.3.5. Trvalý zákaz hráče účastnit se 3E Ligy

3.3.3.6. Diskvalifikace týmu z 3E Ligy

3.3.3.7. Diskvalifikace hráče nebo týmu z obdržení cen

4.1. Tým, který se probojuje do semifinále se musí dostavit na offline
event, kde se dohraje celá 3E Liga. V případě, kdy se tým nemůže dostavit,
propadá semifinálové místo včetně cen dalšímu týmu v pořadí.
4.2. Pro účast na semifinále a finále a obdržení cen je třeba důkladné
prověření studentského statusu všech členů týmu.

5.1. ESA, z.s. si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla upravit nebo doplnit,
aby se zajistila jejich celistvost a spravedlivá hra.
5.2. Všechna rozhodnutí týkající se výkladu těchto pravidel jsou
interpretována převážně spolkem ESA, z.s. a adminy 3E Ligy a jsou konečná.

6.1. Všichni hráči v týmu jsou povinni zaregistrovat se pro účast v lize na webové stránce
https://www.esportsa.cz za pomoci webového formuláře.
6.2. Při registraci je nutné uvést všechny potřebné údaje pro přihlášení do
ligy. V případě neposkytnutí těchto údajů si ESA nárokuje právo nezařadit
hráče do ligy.
6.3. Dále je nutná registrace na https://battlefy.com/ , na které bude
probíhat rozlosování a zadávání výsledku jednotlivých zápasů
6.4. Registrace končí 30.9. a den poté kapitáni týmů obdrží unikátní kód
k přístupu do turnaje na stránkách https://battlefy.com/.
6.5. Samotný start ligy je stanoven na 5.10.
6.6. Hráči při registraci souhlasí s GDPR a použitím poskytnutých údajů
v rámci, který je představen na webu https://www.esportsa.cz/ .

 

7.1. Hráči budou informování o změnách, úpravách či důležitých informací
za pomoci komunikačních kanálů
7.2. Tyto kanály by měli hráči sledovat a v případě přehlédnutí důležité
informace nenese vinu ESA, nýbrž daný hráč.

7.3. Komunikačními kanály se myslí Oficiální Facebookové skupiny ESA a
Discord 3E ligy
7.4. V případě nutnosti osobního kontaktování hráče může být použita e-
mailová adresa poskytnutá při registraci a Facebook messenger