Úsvit univerzitního esportu v ČR a SK

Úsvit univerzitního esportu v Česku

 

Světem obchází strašidlo. Strašidlo esportu… Ano, i těmito slovy by se dal popsat současný stav fenoménu esport. Bohužel spoustě lidí tento pojem stále leží v žaludku a snad každý hráč alespoň jednou v životě slyšel onu notoricky známou větu: „Jak to může být sport když se u toho nehejbeš?“  nebo alespoň něco podobného. Na druhé straně pomyslného ringu stojí organizace jako ESA, Playzone, Hitpoint a jim podobní, jež se snaží šířit přesvědčení, že i esport je v jistých směrech sport a stojí za to ho rozvíjet a zkoumat. 

Ať tak či onak, esport jako trend neustále roste, což lze vidět nejen na rostoucím množství nových titulů v nichž mohou hráči měřit své síly, ale i na stále se zvyšující sledovanosti gamingových klání. A jen tak pro zajímavost, podle zprávy společnosti DFC Intelligence k srpnu 2020 hrálo hry zhruba 40% světové populace, což odpovídá přibližně 3,1 milliardám lidí. (zdroj: https://indian-tv.cz/clanek/40-svetove-populace-hraje-hry-8i1cwa

Gaming a obzvlášť kompetitivní gaming má mnoho stránek a sfér. Co je na něm nejlepší? Hrát může každý. Nezáleží na tom jestli jste malí, velcí, tlustí, hubení nebo něco mezi, k tomu abyste se mohli stát hráčem vám stačí počítač, konzole nebo jen mobil. 

Ok, to je všechno hezký, ale co s tím mají co dělat univerzity?

Jak už bylo napsáno výše, esport, už tak dosahující závratných čísel, stále roste a to pochopitelně přitahuje pozornost různých organizací, firem a institucí. Mezi nimi je i akademická obec zastoupená právě jednotlivými univerzitami. Gaming je pro univerzity atraktivní hlavně ze dvou důvodů. Prvním je možnost jeho vědeckého zkoumání. Esport jako poměrně mladý fenomén představuje atraktivní předmět bádání neboť se jedná o neprobádané vody. Všude po světě tak vzniká množství vědeckých prací zabývajících se esportem ať už z pohledu sociologie, psychologie, či například ekonomie.

 Druhým důvodem je přímo možnost angažovat se v esportu. Pochopitelně velké množství studentů jsou hráči. Je tedy logické, že se s rozmachem gamingu zformovalo velké množství  univerzitních lig, kde mohou hráči reprezentovat své univerzity a ty zase mohou podporovat své studenty v jejich zálibách, čímž získávají na atraktivitě pro potenciální uchazeče. Pomyslné prvenství v univerzitním esportu si drží Severní Amerika, kde univerzitní esport dosahuje takové prestiže, že z univerzitních týmů nabírají hráče profesionální esportové organizace. Například tým Golden Guardians tento rok nabral do svého hlavního League of legends týmu, jež hraje nejvyšší ligu LCS, hned dva hráče doposud působící v Univerzitním týmu.  Nejedná se však pouze o čistě americkou záležitost, na podobné bázi fungují univerzitní ligy i v Evropě. V roce 2018 mělo rozličné esportové programy 110 Evropských univerzit a dnes jich bude ještě mnohem víc. 

Dobře, dobře, ale to je ve světě, nás se to netýká ne?

Ale týká. Esport už dorazil dokonce i do naší malé zemičky a začíná čím dál více přitahovat pozornost českých univerzit. Od roku 2018 u nás funguje univerzitní 3E liga, která se loni vyvinula do 3E:AM (akademické mistrovství). V zimním semestru 3E:AM proti sobě nastoupily týmy z 36 českých a slovenských univerzit a ty pochopitelně chtějí své studenty podporovat. Například VUT v Brně nabídlo svým reprezentantům peněžní stipendium za postup do playoffs. Současně vzniká také  velké množství různých spolků zaměřených na esport. Spolkům bude věnován vlastní článek, proto zde zmíním jen jeden.

Malý krok pro Čubíka, obrovský skok pro esport

Průkopníkem a prvním oficiálním esportovým spolkem byl VŠB-TU Esports, pod taktovkou ing. Jakuba Čubíka PhD. Tato organizace se těší hojné podpory vlastní univerzity a už se jí podařilo dosáhnout nemalých úspěchů. Mezi ty nejvýznamnější patří zřízení první esportové učebny u nás a zavedení univerzitního předmětu Esport. Dalším nepopiratelným úspěchem bylo spoluzaložení esportové asociace CESA, ve které se organizace nadále angažuje. Nutno podotknout, že studenti z VŠB- TU, nastupují do 3e ligy už několik let a za tu dobu se jim podařilo získat množství atraktivních umístění a dokonce dvě první příčky v League of Legends, díky čemuž se jméno týmu Vepřoví ve křoví stalo legendou.

Dumky žalky a co já?

Nechodíte na Vysokou školu báňskou a stejně se chcete, při studiu věnovat esportu? Nezoufejte! Esportově zaměřené spolky vznikají na čím dál více univerzitách. SGA UHK, 4 Fis, Upce Esports, či Esports Mendelu jsou jen zlomkem. Navíc probíhá aktivní komunikace téměř se všemi českými univerzitami, to znamená, že pokud náhodou na vaší univerzitě ještě spolek není, dost možná tam velmi brzy bude. To, co je nejdůležitější pro tvorbu infrastruktury univerzitního esportu, jste ale vy, studenti co mají touhu tvořit. Nebojte se angažovat. Nebojte se sami zakládat týmy, spolky, organizace. A třeba za pár let budou univerzitní esportová klání něco, na co se bude dívat víc lidí než na fotbal.